ดาราศาสตร์

นักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าโอโซนโลกอาการดีขึ้น

ดาราศาสตร์

พิธีสารมอนทรีออล(Montreal Protocol) เป็นสนธิสัญญาที่ลงนามระหว่างนานาประเทศเพื่องดการใช้และปลดปล่อยแก๊ส CFCs สู่ชั้นบรรยากาศในปี ค.ศ. 1987 เนื่องจากก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์พบว่าโอโซนในชั้นบรรยากาศทวีปแอนตาร์กติกาถูกทำลายจนเป็นรูขนาดใหญ่มหึมา
สถานการณ์ดังกล่าวน่าวิตกกังวลมากเพราะโอโซนเป็นแก๊สที่ป้องกันสิ่งมีชีวิตบนโลกเราจากรังสีอัลตราไวโอเล็ตพลังงานสูง หากมันถูกทำลายไปมากถึงระดับหนึ่งย่อมส่งผลร้ายแรงต่อมนุษย์เราแน่นอน

ล่าสุด ข้อมูลจากดาวเทียมออรา (Aura satellite) ขององค์การนาซาที่เก็บข้อมูลโอโซนโลกอย่างต่อเนื่องพบว่าบรรยากาศบริเวณแอนตาร์กติกเริ่มมีเสถียรภาพและสูญเสียโอโซนน้อยลง แม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะยังไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจนว่ารูโอโซนนั้นมีขนาดเล็กลงหรือไม่ แต่นี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีที่ทำให้เรารู้ว่าการลดการปลดปล่อย CFCs นั้นช่วยไม่ให้บ้านของเราทุกคนพังไปมากกว่านี้

งานวิจัยนี้น่าจะสะท้อนให้พวกเราได้เห็นว่าการร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังจากทุกประเทศทั่วโลกนั้นก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ทุกคนต้องการได้อย่างแท้จริง