ปรากฏการณ์ท้องฟ้า? ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมีดังนี้

ปรากฏการณ์ท้องฟ้า?

 

ปรากฏการณ์ท้องฟ้า คือ ปรากฏการณ์การที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ทางธรรมชาติ โดยที่เราจะรู้มาก่อนหรือไม่รู้มาก่อนแล้วแต่สภาพอากาศ อาทิตย์ทรงกรด จันทร์ทรงกรด การเกิดรุ้ง หรือแสงเหนือแสงใต้ แต่ก็มีปรากฏการณ์อีกหลายอย่างที่เกิดนอกบรรยากาศโลกอันเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ เช่นการเกิดดวงจันทร์ข้างขึ้น ข้างแรม การเกิดจันทรุปราคา สุริยุปราคา ดาวเคียงเดือน ดวงจันทร์บังดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์บังดาวฤกษ์และการปรากฏของดาวหาง แต่ละปรากฏการณ์ก็มีความแตกต่างกันไปมีประโยชน์ที่สามารถอธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์

ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมีดังนี้

พระอาทิตย์ทรงกรด คือ ปรากฏการที่เกิดขึ้นจากบรรยากาศของโลกในชั้นโทรโพสเฟียร์ เกิดขึ้นในยามที่บรรยากาศชั้นบนของโลกมีเกล็ดเล็ก เป็นปรากฎการณ์ที่มีลักษณะคล้ายรุ้งกินน้ำ ที่มีลักษณะเป็นวงกลม เกิดจากผลึกน้ำแข็งภายในเมฆเซอร์โรสตราตัส ซึ่งเป็นเมฆชั้นสูงแผ่นบางๆ ปกคลุมท้องฟ้าเป็นบริเวณกว้าง เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบผลึกน้ำแข็งหกเหลี่ยมแต่ละก้อน แสงนั้นจะหักเหเบี่ยงเบนไปจากเดิม 22องศาส่งผลให้เรามองเห็นดวงอาทิตย์ทรงกลดเป็นรูปวงกลม มีลักษณะเป็นแถบสีรุ้ง (Spectrum) คล้ายการเกิดรุ้งกินน้ำหลังฝนตก ซึ่งเราเรียกว่า “พระอาทิตย์