พลูโต อาจได้กลับมาเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะอีกครั้ง!!!

ยังมีใครจำดาว พลูโต กันได้บ้างไหม? สมัยเด็กๆ ในชั่วโมงเรียนวิทยาศาสตร์คุณครูสอนเราว่าในระบบสุริยะมีดาวเคราะห์อยู่ 9 ดวง รวมดาวพลูโตด้วย ต่อมาในปี 2006 เรื่องราวก็เปลี่ยนไป เมื่อนักดาราศาสตร์พบว่าดาวพลูโต ไม่เข้าคุณสมบัติของการเรียกว่าเป็นดาวเคราะห์

โดยประเด็นที่เป็นปัญหาคือ มวลของดาวพลูโตนั้นไม่มากพอที่เรียกได้ว่าเป็นดาวเคราะห์ที่แท้จริง แต่วงโคจรของดาวพลูโตนั้นมีความชัดเจนว่ามันโคจรรอบดวงอาทิตย์เช่นเดียวกับโลกของเรา ทำให้มันน่าจะเป็นดาวเคราะห์เพื่อนบ้านกับเราได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งทศวรรษหลังจากที่ดาวพลูโตถูกเอารายชื่อออกไปจากระบบสุริยะ ก็อาจจะได้มีการพิจารณากำหนดกฎเกณฑ์ในการจัดระเบียบดาวเคราะห์เสียใหม่ โดยคุณ Philip Metzger ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านดาวเคราะห์จาก University of Central Florida ได้กล่าวว่า “นักดาราศาสตร์ควรคิดใหม่อีกรอบเกี่ยวกับการที่เอาพลูโตออกไปจากรายชื่อของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ”

คุณ Philip Metzger อธิบายเพิ่มเติมว่า “คำจำกัดความของ ดาวเคราะห์ ตามบทบัญญัติของ IAU (International Astronomical Union สหพันธ์ดาราศาสตร์สากล) นั้นไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในงานวิจัยทางดาราศาสตร์ และด้วยความคลุมเครือนี้ ทำให้ดาวเคราะห์เพื่อนบ้านของเราที่มีความซับซ้อนมากที่สุดเป็นอันดับ ต้องหลุดออกจากรายชื่อของการเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ”

เขาไม่ได้โต้แย้งว่า ดาวพลูโต นั้นมีคุณสมบัติที่เข้าเงื่อนไขของ IAU และทุกคนก็เห็นด้วยว่า ไม่ควรจัดให้พลูโตเข้าข่ายความเป็นดาวเคราะห์ตามมาตรฐานของ IAU แต่เหนือสิ่งอื่นใด คุณ Philip Metzger ตั้งข้อสังเกตว่าเงื่อนไขของ IAU นั้นอาจไม่สมเหตุสมผลสักเท่าไหร่

“ในตอนนี้เรามีดาวเกิน 100 ดวงที่นักวิทยาศาสตร์เรียกขานมันว่าเป็น ดาวเคราะห์ ทั้งๆ ที่ดาวเหล่านี้ก็มีจุดที่ไม่เข้าเกณฑ์ความเป็นดาวเคราะห์ของ IAU แต่นักวิทยาศาสตร์ก็เต็มใจเรียกดาวเหล่านี้ว่า ดาวเคราะห์ เพราะดาวแต่ละดวงนั้นมีคุณสมบัติที่น่าสนใจ และผมมองว่า เกณฑ์มาตรฐานในความเป็นดาวเคราะห์ของ IAU นั้นเป็นคำจำกัดความที่เลอะเทอะ”

จุดยืนของเขาอยู่ขั้วตรงข้ามกับฝ่ายที่ตัดชื่อของ พลูโต ออกจากความเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ เขาชี้ให้เห็นว่า พลูโต มีคุณสมบัติที่ชัดเจน ตรงที่มันโคจรรอบดวงอาทิตย์ แต่การนำชื่อของ พลูโต กลับมาเป็นดาวเคราะห์ดวงที่ 9 ในระบบสุริยะ ก็ยังไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงของ คุณ Philip Metzger เขากล่าวว่า “เราไม่ควรมองว่าคุณสมบัติที่สำคัญของการเป็นดาวเคราะห์ คือการที่มันต้องมีมวลมากพอ ต้องสร้าแรงดึงดูดโน้มถ่วงได้ตามเกณฑ์ เพื่อการฟอร์มดาวในรูปทรงกลม”

และถ้ากฎเกณฑ์นี้ได้รับการปรับปรุง ก็ถือว่าเป็นพัฒนาการสำคัญในเเวดวงการสำรวจดวงดาวเลยทีเดียว และไม่ว่า IAU จะรับฟังคำโต้แย้งของคุณ Philip Metzger หรือไม่ ดาวพลูโต ได้ถูกจัดประเภทให้เป็น ดาวเคราะห์แคระ (Dwarf planet) และข้อโต้แย้งของเขาก็ดูมีน้ำหนักมากทีเดียว ไม่แน่ว่า พลูโต อาจจะได้กลับมาเป็นดาวเคราะห์ดวงที่ 9 ในระบบสุริยะอีกครั้ง